× Dashboard Helpdesk Aanmelden Inloggen

De maatschappelijke waarde van smart mobility

Spreker(s)
Diana Vonk Noordegraaf (TNO)
Parvin Hoseini (Provincie Noord-Holland)

Werkvorm
Werkatelier

Omschrijving
Het succes van Smart Mobility hangt nauw samen met de schaal waarop veranderingen worden doorgevoerd en de mate waarin gebruikers bereid zijn hun gedrag aan te passen. Regionale en lokale overheden spelen hierin een belangrijke rol. Provincie Noord-Holland en TNO hebben een paper geschreven over de potentie van Smart Mobility maatregelen, gericht op het stimuleren van de discussie over hoe gemeenten en provincies vanuit verschillende verantwoordelijkheden hiermee aan de slag kunnen gaan.

Onze visie is dat uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie en duurzaamheid beter in samenhang kunnen worden bekeken en interdisciplinair moeten worden aangepakt. In een gebiedsgerichte aanpak gaan overheden en betrokken marktpartijen met elkaar aan de slag gaan met de specifieke opgaven van een gebied. Uitdaging hierbij is om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.

Tijdens deze sessie lichten TNO en Provincie Noord-Holland hun visie nader toe, waarna we samen met de deelnemers deze andere manier van werken naar de praktijk van gebiedsontwikkeling vertalen. Daartoe nodigen we deelnemers uit eigen vraagstukken en praktijkvoorbeelden in te brengen.

Wanneer
maandag 16 november 2020 van 14:00 tot 15:00 uur

Aanmelden voor dit werkatelier
Om een programma op maat te kunnen maken moet je je voor alle werkateliers op voorhand aanmelden.
Klik op de aanmeldbutton om je aan te melden. ( let op, Hiervoor dien je ingelogd te zijn.) Je ontvangt van deze aanmelding niet direct een bevestiging. De dag voor het werkatelier ontvang je een mail met een toegangslink.


naar boven