× Dashboard Helpdesk Aanmelden Inloggen

Hubs in Amsterdam: van visie tot gewoon doen!

Spreker(s)
Auke Adema (Gemeente Amsterdam)
Diederik Basta (Gemeente Amsterdam)
Banoe Abdullah (Gemeente Amsterdam)

Werkvorm
Masterclass

Omschrijving
We lezen steeds vaker over hubs, maar wat zijn hubs nu eigenlijk? Bestaan ze al niet gewoon, wat komt er al op ons af en welke kansen en uitdagingen zien we? In deze masterclass nemen we u graag mee hoe de gemeente Amsterdam aankijkt tegen de mogelijkheden voor hubs, in hoeverre ze samen een onderdeel zijn van een breder systeem, de rol van de overheid en waarom juist op dit dossier (een regionale)samenwerking essentieel is. We gaan daarnaast dieper in op de casus BuurtHubs: een project van het Smart Mobility Team van de gemeente Amsterdam en onderdeel van een groter Europees project waar de effecten van het aanbieden van deelmobiliteit in verschillende steden wordt getest. Binnen dit Europese samenwerkingsverband onderzoekt Amsterdam specifiek de effecten van het aanbieden van elektrische deelmobiliteit binnen een bottom-up aanpak.

Wanneer
maandag 16 november 2020 van 11:30 tot 12:15 uur


naar boven